velikost textu

Děkan

UK » LFHK » SO » Děkan

Kontakty

Email: dekan@lfhk.cuni.cz
Telefon: +420 495 816 240 [i], +420 495 816 242

Organizační struktura

Popis

Děkan řídí činnost fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon o vysokých školách nestanoví jinak. Děkan za svou činnost odpovídá rektorovi.