velikost textu

Zahraniční oddělení

UK » PF » Děkanát » ZO

Vedení

vedoucí: JUDr. David Kohout, Ph.D.
zástupkyně vedoucího: Mgr. Eleni Dimelisová

Funkce a agendy

referentka programu POINT: Mgr. Eleni Dimelisová
referentka programu Fond mobility: Mgr. Eleni Dimelisová
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: Mgr. Eleni Dimelisová
fakultní referent pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: JUDr. David Kohout, Ph.D.
referent programu POINT: JUDr. David Kohout, Ph.D.
referent programu Fond mobility: JUDr. David Kohout, Ph.D.
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: Martina Škvorová
referentka programu POINT: Martina Škvorová
referentka programu Fond mobility: Martina Škvorová
referentka programu Fond mobility: Bc. Gabriela Vernerová
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: Bc. Gabriela Vernerová
referentka programu POINT: Bc. Gabriela Vernerová
  • Mgr. Eleni Dimelisová - zástupkyně vedoucího, referentka programu POINT, referentka programu Fond mobility a fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​
  • Mgr. Monika Dimelisová
  • JUDr. David Kohout, Ph.D. - vedoucí, fakultní referent pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​, referent programu POINT a referent programu Fond mobility
  • Ing. Svatava Marešová
  • Martina Škvorová - fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​, referentka programu Fond mobility a referentka programu POINT
  • Bc. Gabriela Vernerová - fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​, referentka programu POINT a referentka programu Fond mobility