velikost textu

Oddělení zahraniční

UK » PF » Děkanát » OZ

Vedení

vedoucí: JUDr. David Kohout, Ph.D.

Funkce a agendy

referent programu POINT: JUDr. David Kohout, Ph.D.
referent programu Fond mobility: JUDr. David Kohout, Ph.D.
referentka programu Fond mobility: Mgr. Kateřina Lorencová
referentka programu POINT: Mgr. Kateřina Lorencová

Organizační struktura