velikost textu

Ústav histologie a embryologie

UK » LFHK » » HISTOL

Kontakty

Adresa: Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
Email: histols@lfhk.cuni.cz
Telefon: +420 495 816 291

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.
zástupkyně přednosty: doc. MUDr. Dana Čížková, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemník: MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
sekretářka: Markéta Ulrichová