velikost textu

Středisko ibero-amerických studií

UK » FF » Katedry a ústavy » SIAS

Kontakty

Adresa: Hybernská 3, Praha 1, Česká republika
Email: ibero@ff.cuni.cz
Telefon: +420 221 619 514, +420 221 619 542

Vedení

vedoucí: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
zástupkyně vedoucího: Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemnice: Jana Heroutová
Objednávky: Jana Heroutová
Spisová služba: Jana Heroutová
Faktury: Jana Heroutová
Pracovní dohody a externisté: Jana Heroutová
Docházka a nepřítomnosti: Jana Heroutová
WhoIs: Jana Heroutová
Služební cesty: Jana Heroutová
SIS: Jana Heroutová
Studentské žádosti: Jana Heroutová
Rozvrhy: Jana Heroutová