velikost textu

Ústav pro životní prostředí

UK » PřF » CFP » UZP

Kontakty

Email: uzp@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 901
Fax: +420 224 914 803

Sídlo

Benátská 2, 128 01 Praha 2, Česká republika

Vedení

ředitel: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
vedoucí proděkan: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
zástupce ředitele: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.

Funkce a agendy

tajemnice: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
sekretářka: Monika Novotná
koordinátorka studijního systému: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
správkyně webového portálu: Mgr. Lucie Buchbauerová
správkyně personální aplikace: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.