velikost textu

Granty a výzkumné projekty

UK » LFHK » DĚKAN » Granty, zahraniční vztahy » Granty

Vedení

referent Podpory internacionalizace: Hana Horká
referent Fondu mobility: Hana Horká
referent interních projektů z prostředků OP: Hana Horká
zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Hana Horká
zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Petra Kubizňáková
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏