velikost textu

Akademický senát

UK » LFHK » SO » AS

Kontakty

Vedení

předseda: doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D.
místopředseda: doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
člen předsednictva: prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
člen předsednictva: Marek Kvarda
člen předsednictva: Vojtěch Trmal

Funkce a agendy

sekretářka: Radka Vlachová

Popis

Akademický senát fakulty a jeho členové odpovídají za svou činnost akademické obci. Při výkonu své funkce nejsou členové senátu vázáni příkazy nebo usneseními orgánů akademické samosprávy fakulty, ale pouze svým svědomím a jsou povinni dbát zájmů fakulty jako celku. Na fakultě se volí 24 členů senátu z řad akademických pracovníků a 12 z řad studentů.