velikost textu

Katedra aplikované matematiky

UK » MFF » IS » KAM

Vedení

vedoucí: prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.
zástupce vedoucího: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Petra Příhodová
tajemník: doc. Mgr. Jan Hubička, Ph.D.

Organizační struktura