velikost textu

Katedra genetiky a mikrobiologie

UK » PřF » SBIO » MOLBIO

Kontakty

Adresa: Viničná 5, 128 43 Praha 2-Nové Město, Česká republika
Email: molbio@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 723

Sídlo

Viničná 5, 128 44 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: doc. RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
zástupce vedoucího: Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Martina Chvalovská
sekretářka: Tereza Svatoňová
poradce pro studium a garant magisterského studijního programu a doktorského studijního programu Mikrobiologie: doc. RNDr. Radovan Fišer, Ph.D.
poradkyně pro studium a garantka doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie: doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.
poradkyně pro studium magisterské specializace Virologie a bakalářských oborů Molekulární biologie a biochemie organismů a Biologie: RNDr. Lenka Horníková, Ph.D.
poradce pro studium bakalářských oborů Molekulární biologie a biochemie organismů a Biologie a koordinátor bakalářských obhajob na katedře genetiky a mikrobiologie: RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D.
poradkyně pro studium magisterského studijního programu Mikrobiologie: RNDr. Gabriela Mikušová, Ph.D.
poradce pro studium magisterské specializace Molekulární biologie a genetika eukaryot: RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.
poradkyně pro studium magisterského studijního programu Genetika, molekulární biologie a virologie, v jeho rámci specializace Molekulární biologie a genetika prokaryotických a eukaryotických mikroorganismů: RNDr. Michaela Schierová, Ph.D.
poradce pro studium bakalářských oborů Molekulární biologie a biochemie organismů a Biologie: Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D.
koordinátorka studijního systému: Mgr. Hana Marková
koordinátorka studijního systému: RNDr. Olga Rothová, Ph.D.
správkyně webového portálu: doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.
správkyně personální aplikace: doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏