velikost textu

Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK

UK » 3.LF » Ústavy » Biofyzika

Kontakty

Adresa: Ruská 87, 100 00 Praha 10, Česká republika
Telefon: +420 267 102 305 [i], +420 267 102 304 [i]
Fax: +420 267 102 360

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA