velikost textu

Fakulta sociálních věd

UK » FSV

Kontakty

Adresa: Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, Česká republika
Telefon: +420 222 112 111

Sídlo

Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

děkan: PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
proděkan pro rozvoj: JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
proděkanka pro zahraniční styky: PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium: doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání; statutární zástupce děkana: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
tajemník: Mgr. Tomáš Gec

Organizační struktura