velikost textu

Fakulta sociálních věd

UK » FSV

Kontakty

Adresa: Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, Česká republika
Telefon: +420 222 112 111

Sídlo

Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

děkan: PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
proděkan proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
proděkan pro rozvoj: JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
proděkanka proděkanka pro zahraniční styky: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
proděkan proděkan pro vědu a výzkum: doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání; statutární zástupce děkana: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
proděkanka proděkanka pro ekonomiku: PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.
tajemník: Mgr. Tomáš Gec

Organizační struktura