velikost textu

Studentská komora

UK » MFF » SO » AS » SK

Vedení

předsedkyně: Martina Novotná
místopředsedkyně: Mgr. Anna Yaghobová

Funkce a agendy

pokladnice: Bc. Kateřina Vokálová