velikost textu

Oddělení podpory uživatelů

UK » PřF » Děkanát » OIT » OPU

Vedení

vedoucí: Mgr. Peter Andrejko

Funkce a agendy

sekretářka: Mgr. Zuzana Geistová
sekretářka: Hana Losertová