velikost textu

Sekretariát proděkana pro internacionalizaci a zahraniční styky

UK » FTVS » Děkanát » Proděkan » Proděkan pro internacionalizaci » Sekretariát proděkana pro internacionalizaci

Vedení

fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: Mgr. Hana Sládková
referentka programu POINT: Mgr. Hana Sládková
referentka programu Fond mobility: Mgr. Hana Sládková
  • Mgr. Hana Sládková - referentka programu POINT, fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​ a referentka programu Fond mobility