velikost textu

Sekretariát proděkana pro internacionalizaci a zahraniční styky

UK » FTVS » Děkanát » Proděkan » Proděkan pro internacionalizaci » Sekretariát proděkana pro internacionalizaci

Vedení

osoba oprávněná k podpisu inter-institucionálních smluv Erasmus+ za fakultu: Mgr. Hana Sládková
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Mgr. Hana Sládková
referentka Podpory internacionalizace: Mgr. Hana Sládková
referentka Fondu mobility: Mgr. Hana Sládková
  • Mgr. Hana Sládková - osoba oprávněná k podpisu inter-institucionálních smluv Erasmus+ za fakultu, referentka Podpory internacionalizace, fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+ a referentka Fondu mobility