velikost textu

Akademický senát

UK » PřF » SO » ASF

Kontakty

Email: senat@natur.cuni.cz

Vedení

předseda: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
místopředsedkyně Akademického senátu PřF UK : doc. RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D.

Funkce a agendy

správce webového portálu: RNDr. Jiří-Jakub Zevl

Organizační struktura