velikost textu

Personální oddělení

UK » 1.LF » Děkanát » Personální oddělení

Kontakty

Adresa: Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, okres Praha (Hl. m. Praha), Česká republika
Telefon: +420 224 964 254

Sídlo

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: Ing. Petra Bernardová

Funkce a agendy

referentka projektů z podpory SVV: Ing. Tereza Dulová
referentka projektů z podpory SVV: Bc. Dana Husáková
referentka projektů institucionální podpory: Mgr. Dagmar Němcová
referentka projektů institucionální podpory: Hana Vilímková