velikost textu

Klinika pracovního lékařství

UK » LFHK » KP » Interní obory » KPL

Kontakty

Adresa: Nezvalova 265, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
Email: chaloupkaj@lfhk.cuni.cz, tippeltm@lfhk.cuni.cz
Telefon: +420 495 837 514

Vedení

přednosta: doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc.