velikost textu

Jazykové centrum

UK » FF » Katedry a ústavy » JC

Kontakty

Adresa: Celetná 20, Praha 1, Česká republika
Email: jazyky@ff.cuni.cz
Telefon: +420 221 619 626

Sídlo

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika

Vedení

ředitelka: PhDr. Libuše Drnková
vedoucí německého jazyka: Hedvika Blahníková, Mag. phil.
vedoucí latinského jazyka: PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
vedoucí ruského jazyka: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.
vedoucí anglického jazyka: Mgr. Markéta Doubravová, DiS.
vedoucí španělského jazyka: Mgr. Jana Králová
vedoucí francouzského jazyka: Mgr. Eva Popelková
zástupkyně ředitele: PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
tajemnice: PhDr. Mgr. Marie Hanzlíková

Popis

Jazykové centrum je odborným pedagogickým pracovištěm, které se zaměřuje na výuku a atestace cizích jazyků (angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a latiny) pro obory studované na FF UK v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech v prezenční i kombinované formě.

Výuka se orientuje na odborný a akademický jazyk, na systematické rozvíjení akademických dovedností, osvojování jazykových a stylistických prostředků typických pro odborné vyjadřování, na metodický návod k práci s odborným cizojazyčným materiálem, na zprostředkování strategií a technik, které podporují autonomní studium, a konečně na prohlubování schopnosti všeobecné i odborné komunikace v příslušném jazyce.

Poznámka

Sídlo katedry: Celetná 20, Praha 1, 116 42

Veškeré informace, aktuální rozvrh, atestace, konzultace atd. - viz webové stránky JC: http://jc.ff.cuni.cz/