velikost textu

Oddělení systémů vědy a výzkumu

UK » Další součásti » ÚVT » SIS » ISVEDA

Kontakty

Vedení

vedoucí: Mgr. Jan Popelka

Funkce a agendy

univerzitní koordinátorka evidence výsledků tvůrčí činnosti: Bc. Petra Niederlová
univerzitní koordinátorka evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Bc. Petra Niederlová