velikost textu

Oddělení systémů vědy a výzkumu

UK » Další součásti » ÚVT » SIS » ISVEDA

Vedení

vedoucí: Mgr. Jan Popelka
univerzitní koordinátor evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Marie Kovaříková
univerzitní koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti: Bc. Petra Niederlová
univerzitní koordinátor evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Bc. Petra Niederlová
univerzitní koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti: Mgr. Marie Paráková
univerzitní koordinátor evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Mgr. Marie Paráková