velikost textu

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

UK » 1.LF » FN Motol » KSCH1LF a FNM

Kontakty

Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Česká republika
Telefon: +420 224 432 581

Sídlo

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
zástupce přednosty: MUDr. Tomáš Vyskočil