velikost textu

Katedra české literatury

UK » PedF » Katedry » KČL

Vedení

vedoucí: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D.
zástupkyně vedoucího: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemník: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D.
Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
sekretářka: Adéla Menclová, DiS.