velikost textu

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » IV.interna

Kontakty

Adresa: U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: int4@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 962 506
Fax: +420 224 923 524

Sídlo

U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
zástupce přednosty: MUDr. Tomislav Švestka, CSc.

Funkce a agendy

sekretářka: Ilona Bublová
sekretářka: Ing. Markéta Stará