velikost textu

Knihovna geologie

UK » PřF » Sekce geologie » Knihovna geologie

Kontakty

Adresa: Albertov 6, 128 43 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: Mgr. Barbora Báječná
zástupkyně vedoucího: Mgr. Petra Podzimková

Funkce a agendy

sekretářka: Mgr. Barbora Báječná