velikost textu

Ústav vědeckých informací

UK » 2.LF » Ústavy » Ústav vědeckých informací

Vedení

zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: PhDr. Radim Kubeš
koordinátor evidence výsledků: PhDr. Radim Kubeš
koordinátor evidence identifikátorů: PhDr. Radim Kubeš