velikost textu

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » ÚLBLD

Kontakty

Adresa: U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, Česká republika
Email: bioch@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 964 281
Fax: +420 224 964 280

Sídlo

U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Funkce a agendy

sekretářka: Miroslava Beranová
sekretářka: Anna Dezortová