velikost textu

Knihovna

UK » ETF » Ostatní úseky » Knihovna

Vedení

zástupce koordinátora evidence výsledků tvůrčí činnosti: Bc. Petra Drozdová
zástupce koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Jana Moskalová, Th.D.
koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti: Mgr. Jana Moskalová, Th.D.
koordinátor evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Mgr. Mária Trenklerová