velikost textu

Knihovna

UK » ETF » Ostatní úseky » Knihovna

Vedení

zástupkyně koordinátora evidence projektů: Mgr. Jana Moskalová, Th.D.
koordinátorka evidence výsledků: Mgr. Jana Moskalová, Th.D.
koordinátorka open access: Mgr. Mária Trenklerová
koordinátorka evidence identifikátorů: Mgr. Mária Trenklerová