velikost textu

Katedra fyziky nízkých teplot

UK » MFF » FS » KFNT

Vedení

vedoucí: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
zástupce vedoucího: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
sekretářka: Jarmila Mautsková
tajemník: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.

Organizační struktura