velikost textu

Referát pro zahraniční a vnější vztahy

UK » 3.LF » Děkanát » Zahraniční styky

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika
Email: marika.bendova@lf3.cuni.cz, radomira.ticha@lf3.cuni.cz [i]
Telefon: +420 267 102 201 [i], +420 267 102 235 [i]

Vedení

fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: Mgr. Marika Bendová
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: Mgr. Marika Bendová
referentka programu POINT: Mgr. Marika Bendová
referentka programu POINT: Mgr. Marika Bendová
referentka programu Fond mobility: Mgr. Marika Bendová
referentka programu Fond mobility: Mgr. Marika Bendová
  • Mgr. Marika Bendová - referentka programu Fond mobility, fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​, referentka programu POINT, fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​, referentka programu POINT a referentka programu Fond mobility
  • MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.
  • Radomíra Tichá

Popis

Referát pro zahraniční styky zabezpečuje činnost fakulty zejména tím, že: 1.komplexně zajišťuje administrativu veškerých zahraničních aktivit fakulty a.)výměnné pobyty studentů 3.LF UK b.)zahraniční pracovní cesty zaměstnanců 2.ve spolupráci se studijním oddělením zajišťuje organizaci pobytů zahraničních studentů přijíždějících v rámci výměnných programů 3.administrativně zajišťuje přípravu meziuniverzitních dohod a vede evidenci o jejich naplňování 4.zajišťuje ubytování zahraničních hostů fakulty 5.připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje za spravovanou oblast 6.asistuje při koordinaci vnějších vztahů fakulty (média apod.). Metodicky je referát řízen proděkanem pro zahraniční styky.