velikost textu

Centrum pro teoretická studia

UK » Další součásti » Vysokoškolské ústavy » CTS

Kontakty

Email: office@cts.cuni.cz
Telefon: +420 222 220 671, +420 222 220 672
Fax: +420 222 220 653

Sídlo

Jilská 1, 110 00 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

ředitel: doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.

Funkce a agendy

referentka programu Primus: Mgr. Ing. Martina Eiseltová
koordinátorka evidence výsledků: Mgr. et Mgr. Hana Chmelová, Ph.D.
zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Jan Makovský, Ph.D.
zástupce koordinátora evidence projektů: Mgr. Jan Makovský, Ph.D.
koordinátor evidence výsledků: Mgr. Jan Makovský, Ph.D.
referentka programu Primus: Mgr. Soňa Pavlovičová
zástupkyně koordinátora evidence výsledků: Mgr. Soňa Pavlovičová
koordinátorka open access: Mgr. Soňa Pavlovičová

Organizační struktura