velikost textu

Předsednictvo senátu

UK » MFF » SO » AS » PS

Vedení

místopředsedkyně: Martina Novotná

Funkce a agendy

jednatel: Bc. Vojtěch Švandelík