velikost textu

Středisko vědeckých a knihovnických informací

UK » FaF HK » St » SVKI

Kontakty

Telefon: +420 495 067 420

Vedení

vedoucí: Mgr. Šárka Handlová

Funkce a agendy

zástupkyně koordinátora evidence výsledků tvůrčí činnosti: Mgr. Jana Vítová
zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Mgr. Jana Vítová
koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti: Tomáš Vojtíšek
koordinátor evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Tomáš Vojtíšek
koordinátor open access: Mgr. Jana Vítová