velikost textu

Středisko vědeckých a knihovnických informací

UK » FaF HK » St » SVKI

Kontakty

Telefon: +420 495 067 491

Vedení

vedoucí: Mgr. Šárka Handlová

Funkce a agendy

zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů: Mgr. Jana Vítová
koordinátorka open access: Mgr. Jana Vítová
zástupkyně koordinátora evidence výsledků: Mgr. Jana Vítová
koordinátor evidence výsledků: Tomáš Vojtíšek
koordinátor evidence identifikátorů: Tomáš Vojtíšek