velikost textu

Oddělení pro vědeckou činnost

UK » PedF » Děkanát » OdVČ

Vedení

vedoucí: Mgr. Lucie Koňaříková

Funkce a agendy

koordinátorka open access: Mgr. Lucie Koňaříková
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Lucie Koňaříková
koordinátorka evidence výsledků: Mgr. Lucie Koňaříková
koordinátorka evidence identifikátorů: Mgr. Lucie Koňaříková
referentka programu UNCE: Mgr. Ivana Metelková
referentka programu Primus: Mgr. Ivana Metelková
referentka programu Start: Mgr. Ivana Metelková
koordinátorka evidence projektů: Mgr. Ivana Metelková
lokální podpora koordinátora evidence za PedF UK: Bc. Jaroslava Kamburovová
manažerka vědeckých projektů: Mgr. Ivana Metelková