velikost textu

Oddělení pro vědeckou činnost

UK » PedF » Děkanát » OdVČ

Vedení

vedoucí: Mgr. Lucie Koňaříková

Funkce a agendy

referentka projektů z podpory SVV: Mgr. Lucie Koňaříková
koordinátorka open access: Mgr. Lucie Koňaříková
koordinátorka evidence výsledků: Mgr. Lucie Koňaříková
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Lucie Koňaříková
koordinátorka evidence identifikátorů: Mgr. Lucie Koňaříková
referentka programu UNCE: Mgr. Ivana Metelková
koordinátorka evidence projektů: Mgr. Ivana Metelková
referentka programu Primus: Mgr. Ivana Metelková
referentka interních projektů z prostředků OP: Mgr. Ivana Metelková
koordinátorka evidence projektů: Bc. Eliška Šmerdová
fakultní správce GAP: Bc. Eliška Šmerdová
koordinátorka open access: Mgr. Lucie Koňaříková
manažerka vědeckých projektů: Mgr. Ivana Metelková
  • Mgr. Lucie Koňaříková - vedoucí, zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti, referentka projektů z podpory SVV, koordinátorka open access, koordinátorka evidence výsledků, koordinátorka evidence identifikátorů a koordinátorka open access
  • Mgr. Šárka Kušková
  • Mgr. Ivana Metelková - referentka interních projektů z prostředků OP, referentka programu Primus, koordinátorka evidence projektů, referentka programu UNCE a manažerka vědeckých projektů
  • Bc. Eliška Šmerdová - koordinátorka evidence projektů a fakultní správce GAP