velikost textu

Oddělení pro vědeckou činnost

UK » PedF » Děkanát » OdVČ

Vedení

vedoucí oddělení pro vědeckou činnost: PhDr. Mgr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA

Funkce a agendy

koordinátor evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Lothar Filip Rudorfer