velikost textu

Ústav formální a aplikované lingvistiky

UK » MFF » SEKCEI » UFAL

Vedení

ředitelka: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
zástupce ředitele: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

Funkce a agendy

tajemník: RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D.