velikost textu

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ

UK » 3.LF » Kliniky » psychiatrie a psychologie

Kontakty

Adresa: Topolová 748, 250 67 Klecany, Česká republika [i]
Telefon: +420 283 088 486 [i], +420 283 088 412 [i], +420 267 102 563 [i], +420 267 102 185 [i], +420 283 088 432 [i], +420 777 855 606 (mobil) [i]

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
zástupce přednosty pro vědeckou činnost: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
zástupce přednosty pro vzdělávací činnost: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏