velikost textu

Oddělení projektového řízení

UK » PřF » Děkanát » Projektové řízení

Kontakty

Vedení

sekretářka: Andrea Johnová
sekretářka: Mgr. Radka Kotačková
referent projektů CEP: Andrea Johnová
referent smluvního výzkumu: Andrea Johnová
referent projektů institucionální podpory: Andrea Johnová
referent účasti ve výzkumných infrastrukturách: Andrea Johnová
koordinátor evidence aktivit tvůrčí činnosti: Andrea Johnová
referent licenčních smluv k průmyslovému vlastnictví: Andrea Johnová
referent projektů z podpory SVV: Andrea Johnová
referent ostatních českých projektů VaV: Andrea Johnová
referent podpory de minimis: Ing. Šárka Kůsová
referent projektů OP ve VaV: Ing. Šárka Kůsová
zástupce koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Tomáš Palatý
referent mezinárodních projektů VaV: Mgr. Tomáš Palatý