velikost textu

Ústřední tělovýchovná knihovna

UK » FTVS » Děkanát » Proděkan » Proděkan pro vědu » Ústřední tělovýchovná knihovna

Vedení

zástupce koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: PhDr. Jana Bělíková
koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti: PhDr. Jana Bělíková
koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti: Bc. Jaroslava Kamburovová
koordinátor evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Kamila Šestořádová