velikost textu

Ústřední tělovýchovná knihovna

UK » FTVS » Děkanát » Proděkan » Proděkan pro vědu » Ústřední tělovýchovná knihovna

Vedení

zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: PhDr. Jana Bělíková
koordinátorka evidence výsledků tvůrčí činnosti: Bc. Jaroslava Kamburovová
koordinátorka evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Bc. Jaroslava Kamburovová