velikost textu

Knihovna FTVS

UK » FTVS » Děkanát » Proděkan » Proděkan pro vědu » Knihovna

Vedení

vedoucí: Mgr. Luděk Brouček, Ph.D.

Funkce a agendy

zástupce koordinátora evidence identifikátorů: Mgr. Luděk Brouček, Ph.D.
koordinátor open access: Mgr. Luděk Brouček, Ph.D.
koordinátor evidence výsledků: Mgr. Luděk Brouček, Ph.D.
zástupkyně koordinátora open access: Bc. Jaroslava Kamburovová
koordinátorka evidence identifikátorů: Bc. Jaroslava Kamburovová
koordinátorka evidence výsledků: Bc. Jaroslava Kamburovová