velikost textu

Pedagogická fakulta

UK » PedF

Kontakty

Adresa: Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1-Nové Město, Česká republika
Telefon: +420 221 900 111 l. 111 [i], +420 221 900 275 l. 275 [i]

Sídlo

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

děkan: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
proděkanka pro studijní záležitosti: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
proděkan pro zahraniční vztahy: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
proděkanka: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
proděkan pro rozvoj: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
tajemnice: Ing. Ivana Kočová

Organizační struktura