velikost textu

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

UK » 1.LF » Vědecko-pedagogická pracoviště » ÚTPO

Kontakty

Adresa: Albertov 2049/7, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: osetro@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 968 805

Sídlo

Albertov 2049/7, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednostka: Mgr. Beáta Švárová
zástupkyně přednosty: Mgr. Kateřina Chvojková

Funkce a agendy

sekretářka: Kateřina Čermáková