velikost textu

Centrum pro přenos poznatků a technologií

UK » Další součásti » CPPT

Kontakty

Adresa: Petrská 3, 110 00 Praha 1, Česká republika
Email: cppt@ruk.cuni.cz
Telefon: +420 224 491 255, +420 224 491 452
Fax: +420 224 225 872

Sídlo

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, Česká republika

Vedení

ředitelka: Mgr. et Mgr. Hana Kosová
zástupkyně ředitele: Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D.
zástupce ředitele: Mgr. Jiří Valach

Funkce a agendy

univerzitní referent smluvního výzkumu: Mgr. Miroslav Hoša
univerzitní referent licenčních smluv k průmyslovému vlastnictví: Mgr. Miroslav Hoša
univerzitní referentka smluvního výzkumu: Ing. Marie Katakalidisová
referent licenčních smluv k průmyslovému vlastnictví: Mgr. Matěj Machů, Ph.D.
univerzitní referent smluvního výzkumu: Mgr. Matěj Machů, Ph.D.