velikost textu

Akademický senát

UK » 2.LF » SM » AS

Vedení

předseda: doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
místopředseda: prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
místopředseda: MUDr. Drahomír Kolenčík
místopředseda: Adam Láznička

Organizační struktura