velikost textu

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Jiná pracoviště » ÚVI

Vedení

přednostka: PhDr. Hana Skálová

Funkce a agendy

koordinátorka evidence výsledků tvůrčí činnosti: Bc. Jana Homolková
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Alžběta Christelová
zástupkyně koordinátora evidence výsledků tvůrčí činnosti: Mgr. Alžběta Christelová
zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Mgr. Alžběta Christelová
koordinátorka evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: PhDr. Hana Skálová