velikost textu

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Jiná pracoviště » ÚVI

Kontakty

Adresa: U Nemocnice 4, 121 08 Praha 2, Česká republika
Email: knihovna@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 965 602

Sídlo

U Nemocnice 4, 121 08 Praha 2, Česká republika

Vedení

sekretářka: Barbora Hubálková
koordinátorka evidence výsledků: Bc. Jana Homolková
koordinátorka open access: Mgr. Alžběta Christelová
zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů: Mgr. Alžběta Christelová
zástupkyně koordinátora evidence výsledků: Mgr. Alžběta Christelová