velikost textu

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Jiná pracoviště » ÚVI

Vedení

zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Alžběta Christelová
zástupce koordinátora evidence výsledků tvůrčí činnosti: Mgr. Alžběta Christelová
zástupce koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Mgr. Alžběta Christelová
koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti: Bc. Jana Patočková
koordinátor evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: PhDr. Hana Skálová