velikost textu

Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů

UK » FaF HK » Děkanát » OVMV

Kontakty

Email: vnejsi.vztahy@faf.cuni.cz
Telefon: +420 495 067 234

Vedení

vedoucí: Marcela Jeřábková

Funkce a agendy

referent Podpory internacionalizace: Ing. Kateřina Duspivová
referent Fondu mobility: Ing. Kateřina Duspivová
referent Podpory internacionalizace: Marcela Jeřábková
referent Fondu mobility: Marcela Jeřábková