velikost textu

Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů

UK » FaF HK » Děkanát » OVMV

Kontakty

Email: vnejsi.vztahy@faf.cuni.cz
Telefon: +420 495 067 234

Vedení

vedoucí: Ing. Josef Marek

Funkce a agendy

fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: Ing. Kateřina Duspivová
referentka programu POINT: Ing. Kateřina Duspivová
referentka programu Fond mobility: Ing. Kateřina Duspivová
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: Ing. Zuzana Toufarová