velikost textu

Oftalmologická klinika

UK » 3.LF » Kliniky » oftalmologie

Kontakty

Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, Česká republika
Email: ophtsec@fnkv.cz
Telefon: +420 267 162 390 [i]

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.
zástupkyně přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost: MUDr. Renáta Brunnerová, Ph.D.