velikost textu

Katedra Starého zákona

UK » ETF » Katedry » Starý zákon

Vedení

vedoucí Katedry Starého zákona: prof. Martin Prudký, Dr.

Funkce a agendy

koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: prof. Martin Prudký, Dr.