velikost textu

Katedra zoologie

UK » PřF » SBIO » ZOOLOGIE

Kontakty

Email: zoologie@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 841
Fax: +420 221 951 841

Sídlo

Viničná 7, 128 43 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
zástupce vedoucího: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemnice: Ing. Jindřiška Peterková
sekretářka: Ing. Markéta Hejná
sekretářka: Jana Mrázová
sekretářka: Ing. Jindřiška Peterková
poradce pro studium specializace Zoologie obratlovců: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D.
poradce pro studium specializace Ekologie a etologie: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
poradce pro studium specializace Entomologie: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
poradkyně pro studium specializace Evoluční biologie živočichů : RNDr. Radka Reifová, Ph.D.
poradce pro studium specializace Zoologie bezobratlých: RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
koordinátorka studijního systému: Ing. Jindřiška Peterková
správkyně webového portálu: Ing. Jindřiška Peterková
správkyně personální aplikace: Ing. Jindřiška Peterková
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏