velikost textu

Katedra zoologie

UK » PřF » Sekce biologie » Katedra zoologie

Kontakty

Email: zoologie@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 841
Fax: +420 221 951 841

Sídlo

Viničná 7, 128 43 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
tajemnice: Ing. Jindřiška Peterková
sekretářka: Ing. Markéta Hejná
sekretářka: Ing. Alena Hošková
sekretářka: Ing. Jindřiška Peterková
poradce pro studium specializace Zoologie obratlovců: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
poradce pro studium a koordinátor programu ERASMUS: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
poradkyně pro studium specializace Laboratoř pro výzkum biodiverzity: RNDr. Radka Reifová, Ph.D.
koordinátorka studijního systému: Ing. Jindřiška Peterková
správkyně personální aplikace: Ing. Jindřiška Peterková
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏