velikost textu

Oddělení analýz a strategií

UK » RUK » Kancelář rektora » Oddělení analýz a strategií

Kontakty

Adresa: Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, Česká republika
Email: oas@ruk.cuni.cz
Telefon: +420 224 491 770

Sídlo

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, Česká republika

Vedení

vedoucí: RNDr. Věra Šťastná

Popis

Popis činností:
  • Činnost a postavení Oddělení analýz a strategií jsou upraveny v čl. 6, bod 10 Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy (opatření rektora č. 2/2017).
  • Činnost oddělení řídí: MUDr. Milan Prášil, kancléř.
  • Oddělení analýz a strategií zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech: příprava analytických dokumentů sloužících ke stanovení strategie dalšího rozvoje univerzity a k formulaci jejích cílů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, jakož i příprava podkladů pro hodnocení plnění těchto cílů; příprava hlavních strategických a pozičních dokumentů univerzity; vyhodnocování strategických materiálů České republiky, Evropské unie, OECD apod., jakož i materiálů klíčových institucí národního a evropského výzkumného a vzdělávacího prostoru.