velikost textu

Studijní oddělení

UK » KTF » Děkanát » Studijní oddělení

Vedení

vedoucí: Ing. Tereza Fatková

Funkce a agendy

referentka interních projektů z prostředků OP: Mgr. Magdaléna Nová, DiS.
koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Magdaléna Nová, DiS.