velikost textu

Kancelář děkana

UK » PedF » Děkanát » Kancelář děkana

Vedení

asistentka děkana: Michaela Pyciak Bernaciková
asistentka kanceláře děkana: Bc. Veronika Ledecká
koordinátor spisové služby: Igor Červený