velikost textu

Centrum pro otázky životního prostředí

UK » Další součásti » Vysokoškolské ústavy » COŽP

Kontakty

Adresa: José Martího 2/407, 162 00 Praha 6, Česká republika
Email: czp@czp.cuni.cz, czp@cuni.cz
Telefon: +420 220 199 460

Sídlo

José Martího 2/407, 162 00 Praha 6, okres Praha (Hl. m. Praha), Česká republika

Vedení

ředitel: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.

Funkce a agendy

zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Jitka Fojtová
koordinátorka evidence výsledků tvůrčí činnosti: Jitka Fojtová
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: Ing. Markéta Sychrovská

Organizační struktura