velikost textu

Centrum pro otázky životního prostředí

UK » Další součásti » Vysokoškolské ústavy » COŽP

Kontakty

Adresa: José Martího 2/407, 162 00 Praha 6, Česká republika
Email: czp@czp.cuni.cz, czp@cuni.cz
Telefon: +420 220 199 460

Sídlo

José Martího 2/407, 162 00 Praha 6, okres Praha (Hl. m. Praha), Česká republika

Vedení

ředitel: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
vedoucí Oddělení pro výzkum environmentálního chování: Mgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D.
vedoucí Oddělení environmentálního vzdělávání: Ing. Jiří Dlouhý
vedoucí Oddělení indikátorů environmentální udržitelnosti: doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.
vedoucí Oddělení environmentální ekonomie a sociologie: Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.
zástupce ředitele: Ing. Jiří Dlouhý

Funkce a agendy

tajemnice: Ing. Markéta Sychrovská
koordinátor evidence identifikátorů: Ing. Jiří Dlouhý
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Jitka Fojtová
koordinátorka evidence výsledků: Jitka Fojtová
zástupkyně koordinátora evidence projektů: Jitka Fojtová
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
koordinátorka open access: PhDr. Mgr. Alena Matuszková
koordinátorka evidence projektů: Ing. Markéta Sychrovská

Organizační struktura

▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏