velikost textu

Akademický senát

UK » FSV » Statutární orgány » AS

Kontakty

Vedení

předseda ekonomické komise AS FSV UK: PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.
předseda Předseda Akademického senátu FSV UK: PhDr. David Emler, Ph.D.
předseda: PhDr. David Emler, Ph.D.
předsedkyně studijní komise: Mgr. Markéta Havelková
předseda předseda sociální komise a komise pro rozvoj: Mgr. Jaroslav Ježek
místopředseda Akademického senátu FSV UK člen studijní a sociální komise a komise pro rozvoj: PhDr. Karel Höfer
místopředsedkyně: Ing. Monika Hollmannová